Osobnostní testy

Psychodiagnostické a sociologické testování

Na doocv máte jedinečnou možnost vytvořit si nejen nový životopis,
ale zároveň absolvovat osobnostní test, který vám prozradí něco o Vás,
Vašich schopnostech, dovednostech a to, jaké jsou silné stránky Vaší osobnosti.
 

Osobnostní test vychází z MBTI

V testu se odhaluje 16 základních typů osobnosti. Díky testu také zjistíte jakým způsobem vnímáte okolní prostředí jste extrovert nebo introvert? Také zjistíte jak pracujete s informacemi, dáváte přednost smyslům nebo intuici?  Další oblastí je informace, jak získané informace zpracováváte, více myslíte nebo cítíte? Poslední měřená dimenze  zjišťuje na váš životní styl. Usuzujete nebo více vnímáte? 

Výsledky z testu vám pomůžou zjistit jak můžete rozvíjet své schopnosti a dovednosti. Zároveň vám napoví, co vám v práci vyhovuje a co nikoliv, jaký typ informací preferujete.


 

Test houževnatosti

Test houževnatosti tzv. "GRIT",  zjišťuje dvě základní dimenze houževnatosti: vytrvalost a vášeň. Index houževnatosti je stadardizovaná technika, která je standardizovaná i pro populaci ČR na vzorku 1100 N. Předkládaný test Vám sdělí, jak houževnatý nebo houževnatá jste. Výsledky testu se zobrazují v tzv. percentilech. Průměrná houževnatost je 49 %. Pokud máte index vyšší, znamená to, že máte nadprůměrnou houževnatost. Jedinci s vysokou houževnatostí jsou schopni překonávat obtíže, jsou schopni dosáhnout stanoveného cíle a tohoto cíle také dosáhnout. Zajímavé je, že lidé s vyšším percentilem mají vyšší příjem, mají vyšší vzdělání a zastávají kvalifikované pracovní pozice.