Jak napsat životopis?

5.2.2022
Jak napsat životopis. Možností máte několik. Můžete použít různé šablony ve wordu, canvu nebo online nástroje. Vždy je dobré dodrže několik zásad, v textu se s nimi seznámíte.

Forma vytváří první dojem

Forma je první věcí, kterou si personalista všimne, když vezme životopis do ruky. V CV není vhodné experimentovat s netradičními typy písmen. Vyhneme se také příliš malými a příliš velký velikostem písma. Mezi standard patří font Times News Roman o velikosti 12px. 

 V životopisu se vyvarujme gramatických chyb a nespisovných výrazů. Je praktické životopis několikrát přečíst, než se ho rozhodnete odeslat. Gramatické chyby v CV budou působit dojem lajdáctví, což žádného personalistu nenadchne.

 Experimentování se nevyplatí ani v grafickém zpracování životopisu. Životopis musí být přehledný, snadno čitelný a bez rušivých prvků. Mimo <a href=”/blog/jak-vybrat-vhodnou-fotografii-do-zivotopisu”>fotografie do CV</a> nevkládáme žádné obrázky.

Pracovní životopis není román

Pracovní životopis má popisovat naši profesní dráhu. Personalisty nezajímá, kdo jsou vaši rodiče, kolik máte sourozenců, nebo další informace z osobního života. Do CV nepatří ani informace o rodinném stavu, počtu dětí, náboženském vyznání, či sexuální orientaci.  V pracovním životopisu nesdělujeme ani biometrické údaje typu  váha, výška, barva očí a další popis vzhledu.

Prázdná místa vs. příliš podrobné CV

Nevysvětlitelné prodlevy v chronologii vašeho životopisu  nebudí dobrý dojem. Personalisté se budou přirozeně ptát, co se dělo v období, které jste  v CV vynechali. Do CV bychom měli zapisovat i období pracovní neschopnosti, práci v zahraničí, mateřskou dovolenou, registraci na ÚP a podobné dlouhodobé prodlevy v profesní dráze.

Na druhou stranu není nutné psát všechno.  Krátkodobé brigády zbytečně ubírají prostor životopisu a nelze je považovat za dostatečnou pracovní zkušenost.

Popisy pracovních zkušeností mají být stručné a jasné. V popisu pracovní pozice stručně popište hlavní pracovní náplň a stupeň řízení (počet podřízených).

Nepravdivé informace

Někteří uchazeči o práci nabývají dojmu, že je nutné životopis “obohatit” o nepravdivé informace. Personalisté životopisy ověřují. Nepravdivé informace tak vyjdou na povrch. Odhalená lež já důvodem pro vyřazení uchazeče s výběrového řízení. Personalisté můžou zavolat i předchozím zaměstnavatelům, aby ověřili  deklarovanou praxi  a spokojenost se zaměstnancem.