na co si dát pozor při pracovním pohovoru

8.11.2017 |

Na co se soustředit u přijímacího pohovoru:

 • seznamte se dobře s firmou, oblastí a pozicí, o niž se zajímáte
 • zapamatujte si alespoň příjmení a pozici zástupce firmy (personální agentury), se kterým se máte sejít
 • oblečte se profesionálně a ujistěte se, že jste dobře upraven(a)
 • vezměte si k pohovoru kopii vašeho životopisu
 • k pohovoru se dostavte v předstihu 5 - 10 minut a v případě zpoždění zavolejte a sdělte, kdy se dostavíte
 • při pozdravu stiskněte pevně ruku, usmívejte se a udržujte kontakt očima
 • v průběhu pohovoru si na nikoho nehrajte, buďte přirození, přátelští a usmívejte se
 • snažte se, aby vaše odpovědi byly co nejpřesnější, ale nikterak strojené (nemá cenu učit se odpovědi na modelové otázky při pohovoru nazpaměť, trochu si je promyslet ovšem na škodu není)
 • prostřednictvím vašich odpovědí a pozitivního přístupu projevte upřímný zájem o nabízenou pozici
 • o vaši profesní minulosti i zaměstnavatelích hovořte pouze pozitivně
 • délka vašich odpovědi by neměla být kratší půl minuty a přesahovat 2 minuty
 • pozorně naslouchejte, co vám zaměstnavatel sděluje o firmě a o pozici samotné a nikdy nesklouzávejte k bezduchému přikyvování
 • povšimněte si atmosféry, která je ve firmě; snáze se potom rozhodnete, zda byste se cítil spokojen s prací v daných podmínkách
 • na konci pohovoru mějte připraven jeden či dva smysluplné dotazy pro zaměstnavatele k pozici nebo firmě; to naznačuje váš zájem o místo
 • netrvejte na sdělení výše platu; je všeobecně lépe vyčkat okamžiku, kdy se zaměstnavatel sám zmíní

Které dotazy padají při pohovoru nejčastěji

Pohovor ve firmě může být veden různými způsoby. V jeho úvodu vám zástupce firmy pravděpodobně poděkuje za váš zájem o danou společnost a pozici, projeví potěšení se s vámi setkat či se vás může zeptat, jakou jste měli cestu. Pak se většinou hovoří o vašich personálních údajích (bydlišti, rodině apod.). V další fázi dojde na vzdělání, praxi a budoucí kariéru. Abyste měli bližší představu o konkrétních otázkách, které při vašem pohovoru mohou zaznít, připravili jsme pro vás seznam otázek:


Otázky zaměřené na motivaci

 • Proč máte zájem o vypsanou pozici? Proč jste se rozhodl(a) zareagovat na náš inzerát?
 • Co myslíte, že nám můžete nabídnout?
 • Co očekáváte od práce, o kterou se ucházíte?

Otázky zaměřené na poslední zaměstnání

 • Proč odcházíte z předchozího zaměstnání?
 • Co Vás v posledním zaměstnání nejvíce bavilo nebo naopak štvalo?
 • Jak vypadal typický den ve Vašem posledním zaměstnání?
 • Za co jste byl(a) kritizován(a)?
 • Jak jste na kritiku zareagoval(a)?
 • Co bylo ve Vašem posledním zaměstnání nejsložitější?
 • Co bylo nejjednodušší?

Otázky zaměřené na nového zaměstnavatele

 • Co víte o naší společnosti, našich produktech a službách?
 • Jaké vlastnosti by měl mít Váš nadřízený?
 • Jaké jsou Vaše představy o výši platu?
 • Kdy k nám můžete nastoupit?

Otázky zaměřené na Vaše znalosti a zkušenosti

 • Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky?
 • Které dobré a špatné vlastnosti máte?
 • Upřednostňujete práci v týmu nebo samostatnou práci? Jste týmovým hráčem?
 • Jaký druh práce Vás nejvíce uspokojuje?
 • Jak hodnotíte Vaši schopnost delegovat úkoly?
 • Jste odolný(á) vůči stresu?
 • Jakým způsobem si zvyšujete Vaši profesní kvalifikaci?
 • Jaký byl Váš nejoblíbenější předmět ve škole? Jaký byl naopak Váš nejméně oblíbený?

Otázky zaměřené na Vaši budoucí kariéru

 • Jak si představujete Vaši budoucí kariéru?
 • Popište, jak si představujete Vaše ideální zaměstnání?
 • Kde se vidíte za dva roky?
 • Kde se vidíte za pět let?
 • Nemáte v úmyslu jít opět studovat (doktorandské studium, jiná vysoká škola,…)?
 • Jak dlouho byste chtěl(a) pracovat pro naši společnost?
 • Jak ovlivňuje rodina Vaši kariéru?
 • Čeho chcete v kariéře dosáhnout?

Na co odpovídat nemusíte

 • Chodíte pravidelně do kostela?
 • Jaká je Vaše politická orientace?